Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla karetní hry "To jsme se nasmáli"

Cíl hry: Každý hráč se po rozdání karet a určení trumfové barvy zavazuje k uhrání přesného počtu štychů (zdvihů) během jedné sehrávky. Pokud závazek splní, připisují se mu body. V případě neúspěchu nemá body žádné. Každá hra obsahuje několik sehrávek, jejich počet je dán počtem hráčů a jejich vzájemnou domluvou. První sehrávka se rozdá tak, aby se hrálo pokud možno s co nejvíce kartami. V každé následující sehrávce se rozdá vždy o jednu kartu každému hráči méně, poslední kolo hraje každý hráč jen s jednou kartou. Po sehrání všech domluvených sehrávek se určí pořadí hráčů, vítězí hráč s nejvyšším počtem získaných bodů.

Požadavky na hru a základní pravidla: Ideální počet hráčů pro tuto hru je 4 až 7. Hraje se s 52 žolíkovými kartami. Nejnižší hodnotu má "dvojka", nad ní je 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A. Není povinnost přebíjet nižší kartu vyšší kartou. Ctí se barva. Pokud hráč nezná vynesenou barvu, musí nést trumfovou kartu. Pokud nemá barvu ani trumfy, může nést jakoukoli jinou kartu.

Příklad sehrávky: U stolu se sejde pět hráčů. Jeden se ujme pozice zapisovatele, potřebuje k tomu papír s nakreslenou jednoduchou tabulkou a tužku. Losem - snímáním karet z balíčku se určí rozdávající hráč (velká dává, malá nemá z čeho).  Hráči se domluví, že se bude hrát od maximálního počtu deseti karet (5 hráčů x 10 karet v ruce, první karta z balíčku se otočí lícem nahoru a určuje trumfovou barvu, jedna karta v balíčku zbývá a této sehrávky se neúčastní). Hráč po levici rozdávajícího se jako první zaváže, kolik uhraje v této sehrávce štychů. Zapisovatel jeho závazek zapíše do tabulky. Následují závazky druhého, třetího a čtvrtého hráče. Poslední hráč - rozdávající - si nesmí hodnotu svého závazku nahlásit tak, aby součet všech závazků odpovídal součtu karet v ruce jednoho hráče, v tomto případě se součet nesmí rovnat číslu 10. Tím se zaručí, že minimálně jeden hráč svůj závazek nesplní. Hru zahájí hráč s nahlášeným nejvyšším závazkem, v případě shody ten, který si závazek nahlásil dříve. Po vynesení karty každým hráčem štych sebere hráč s nejvyšší vynesenou kartou a jako první vynese další kartu. Postupně se takto rozdělí všech deset štychů. Zapisovatel porovná nahlášené závazky se skutečným počtem štychů u každého hráče. V případě shody připočítá k nahlášenému závazku deset bodů (= připíše před napsaný závazek jedničku). Pokud hráč např. nahlásil 3 štychy a také je uhrál, získal tak 13 bodů. V případě neshody se nahlášený závazek přeškrtne, hráč nezískává žádný bod. Rozdávání karet se po každé sehrávce přesouvá na následujícího hráče u stolu po směru hodinových ručiček. Druhý rozdávající tentokrát rozdá devět karet každému hráči. V balíčku tak zůstává více karet, které se do hry nezapojí. Takto se postupuje stále dokola, celá hra končí sehráním poslední sehrávky s jednou kartou. Sečtou se body a určí se pořadí hráčů. Při bodové shodě si hráči snímají, případně se rozhoduje jinak, u nás například uhráním takzvaných Jokerů.

Počet hráčů: Pokud hraje sedm hráčů, začíná se od sedmi karet. Pokud hrají pouze čtyři hráči, mohlo by se hrát od dvanácti karet, my pro přehlednost a spád hry dáváme přednost začátku s deseti kartami.

Joker: Dobrovodská specialita - pokud si je hráč naprosto jistý, že nahlášený závazek splní, může si nahlásit Jokera. Čím dříve ho nahlásí, tím lépe pro něho. Včasněji nahlášený Joker rozhoduje v případě rovnosti bodů na konci hry. Pokud ale závazek nesplní, tak se hráči připíše takzvaný Blbík. Za získání tří Blbíků následuje trest v podobě objednání rundy hráčům. Tato statistika je u nás velice oblíbená, dlouhodobě se sleduje a to pozorněji než bodové výsledky :).

(mw)